Úradná tabuľa ÚJD SR

2889-2022

č. konania: 2889-2022

č. rozhodnutia: 266/2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 01.08.2022

dátum aktualizácie: 29.09.2022

Prílohy:

2889-2022_SpravneKonanie_2889-2022_Zverejňovanie informácií - SpK rev 02 č. UJD SR 2889-2022.pdf
2889-2022_SE_2022_026632_Mc-anonymizovaná.pdf
2889-2022_Rozhodnutie_266_2022_eR_266_2022.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023