Úradná tabuľa ÚJD SR

2889-2022

č. konania: 2889-2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 01.08.2022

dátum aktualizácie: 03.08.2022

Prílohy:

2889-2022_SpravneKonanie_2889-2022_Zverejňovanie informácií - SpK rev 00 č. UJD SR 2889-2022.pdf
2889-2022_SE_2022_026632_Mc-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 03.08.2022