Úradná tabuľa ÚJD SR

2888-2022

č. konania: 2888-2022

č. rozhodnutia: 233/2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 29.07.2022

dátum ukončenia konania: 02.09.2022

dátum aktualizácie: 05.09.2022

Prílohy:

2888-2022_SpravneKonanie_2888-2022_Ukončenie SpK 2888_2022rev02.pdf
2888-2022_Anonymizovaná žiadosť.pdf
2888-2022_Rozhodnutie_233_2022_Rozhodnutie_ 233_2022_6175_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023