Úradná tabuľa ÚJD SR

2880-2024

č. konania: 2880-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 20.06.2024

dátum aktualizácie: 11.07.2024

Prílohy:

2880-2024_SpravneKonanie_2880-2024_FoZ SpK_00_2880_2024_SE.pdf
2880-2024_Žiadosť_SE_2880_2024.pdf

Aktualizácia: 11.07.2024