Úradná tabuľa ÚJD SR

2860-2022

č. konania: 2860-2022

č. rozhodnutia: 295/2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 01.07.2022

dátum ukončenia konania: 12.12.2022

dátum aktualizácie: 14.12.2022

Prílohy:

2860-2022_SpravneKonanie_2860-2022_FoZ SpK_01_2860_2022_SE.pdf
2860-2022_Žiadosť_SE_2860_2022.pdf
2860-2022_Rozhodnutie_295_2022_Rozhodnutie_8422_295_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023