Úradná tabuľa ÚJD SR

2860-2022

č. konania: 2860-2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 01.07.2022

dátum aktualizácie: 16.08.2022

Prílohy:

2860-2022_SpravneKonanie_2860-2022_FoZ SpK_00_2860_2022_SE.pdf
2860-2022_Žiadosť_SE_2860_2022.pdf

Aktualizácia: 16.08.2022