Úradná tabuľa ÚJD SR

2859-2022

č. konania: 2859-2022

č. rozhodnutia: 294/2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 01.07.2022

dátum ukončenia konania: 02.12.2022

dátum aktualizácie: 14.12.2022

Prílohy:

2859-2022_SpravneKonanie_2859-2022_FoZ SpK_01_2859_2022_SE.pdf
2859-2022_Žiadosť_SE_2859_2022.pdf
2859-2022_Rozhodnutie_294_2022_Rozhodnutie_8421_294_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023