Úradná tabuľa ÚJD SR

2859-2022

č. konania: 2859-2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 01.07.2022

dátum aktualizácie: 16.08.2022

Prílohy:

2859-2022_SpravneKonanie_2859-2022_FoZ SpK_00_2859_2022_SE.pdf
2859-2022_Žiadosť_SE_2859_2022.pdf

Aktualizácia: 16.08.2022