Úradná tabuľa ÚJD SR

2857-2023

č. konania: 2857-2023

č. rozhodnutia: 257/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 25.07.2023

dátum ukončenia konania: 31.08.2023

dátum aktualizácie: 04.09.2023

Prílohy:

2857-2023_SpravneKonanie_2857-2023_(5.4) Formulár o zverejnení SpK 2857.pdf
2857-2023_(3.1) Návrh rozhodnutia SpK 2857.pdf
2857-2023_(0.2) Anonymizovanie SE000820094162023.pdf
2857-2023_Rozhodnutie_257_2023_Rozhodnutie_257_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023