Úradná tabuľa ÚJD SR

2857-2022

č. konania: 2857-2022

č. rozhodnutia: 249/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 30.06.2022

dátum ukončenia konania: 21.09.2022

dátum aktualizácie: 21.09.2022

Prílohy:

2857-2022_SpravneKonanie_2857-2022_SpK_2857_2022_ver_03_21_SEP_2022.pdf
2857-2022_žiadosti VUJE 8298_2022_black_Ano.pdf
2857-2022_Rozhodnutie_249_2022_Rozhodnutie_249_2022_6430_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023