Úradná tabuľa ÚJD SR

2853-2023

č. konania: 2853-2023

č. rozhodnutia: 352/2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 25.07.2023

dátum ukončenia konania: 20.11.2023

dátum aktualizácie: 27.11.2023

Prílohy:

2853-2023_SpravneKonanie_2853-2023_FoZ SpK_01_2853_2023_VUJE.pdf
2853-2023_Žiadosť_VUJE_2853_2023.pdf
2853-2023_Rozhodnutie_352_2023_Rozhodnutie_352_2023.pdf

Aktualizácia: 27.11.2023