Úradná tabuľa ÚJD SR

2853-2023

č. konania: 2853-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 25.07.2023

dátum aktualizácie: 09.08.2023

Prílohy:

2853-2023_SpravneKonanie_2853-2023_FoZ SpK_00_2853_2023_VUJE.pdf
2853-2023_Žiadosť_VUJE_2853_2023.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023