Úradná tabuľa ÚJD SR

2852-2023

č. konania: 2852-2023

č. rozhodnutia: 333/2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 25.07.2023

dátum ukončenia konania: 30.10.2023

dátum aktualizácie: 20.11.2023

Prílohy:

2852-2023_SpravneKonanie_2852-2023_FoZ SpK_02_2852_2023_VUJE.pdf
2852-2023_Žiadosť_VUJE_2852_2023.pdf
2852-2023_Rozhodnutie_333_2023_eRozhodnutie_333_2023.pdf

Aktualizácia: 20.11.2023