Úradná tabuľa ÚJD SR

2849-2022

č. konania: 2849-2022

č. rozhodnutia: 278/2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 25.07.2022

dátum ukončenia konania: 24.11.2022

dátum aktualizácie: 29.11.2022

Prílohy:

2849-2022_SpravneKonanie_2849-2022_FoZ SpK_01_2849_2022_SE.pdf
2849-2022_Žiadosť_SE_2849_2022.pdf
2849-2022_Rozhodnutie_278_2022_Rozhodnutie_7810_278_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023