Úradná tabuľa ÚJD SR

2846-2022

č. konania: 2846-2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 21.07.2022

dátum aktualizácie: 11.08.2022

Prílohy:

2846-2022_SpravneKonanie_2846-2022_FoZ SpK_00_2846_2022_VUJE.pdf
2846-2022_Žiadosť_VUJE_2846_2022.pdf

Aktualizácia: 11.08.2022