Úradná tabuľa ÚJD SR

2846-2022

č. konania: 2846-2022

č. rozhodnutia: 272/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 21.07.2022

dátum ukončenia konania: 03.11.2022

dátum aktualizácie: 10.11.2022

Prílohy:

2846-2022_SpravneKonanie_2846-2022_FoZ SpK_01_2846_2022_VUJE.pdf
2846-2022_Žiadosť_VUJE_2846_2022.pdf
2846-2022_Rozhodnutie_272_2022_Rozhodnutie_7595_272_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023