Úradná tabuľa ÚJD SR

2845-2023

č. konania: 2845-2023

č. rozhodnutia: 297/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.07.2023

dátum ukončenia konania: 06.10.2023

dátum aktualizácie: 31.10.2023

Prílohy:

2845-2023_SpravneKonanie_2845-2023_42119978.pdf
2845-2023_61948078.pdf
2845-2023_UradnyList_7564_2023.pdf
2845-2023_R_xxx_2023_Návrh Rozhodnutia.pdf
2845-2023_97266822.pdf
2845-2023_Rozhodnutie_297_2023_Rozhodnutie_297_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023