Úradná tabuľa ÚJD SR

2840-2024

č. konania: 2840-2024

č. rozhodnutia: 314/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.06.2024

dátum aktualizácie: 08.07.2024

Prílohy:

2840-2024_SpravneKonanie_2840-2024_SPK 2840-2024 formulár 02.pdf
2840-2024_SPK 2840-2024 žiadost AN.pdf
2840-2024_Rozhodnutie_314_2024_Rozhodnutie_314_2024.pdf

Aktualizácia: 08.07.2024