Úradná tabuľa ÚJD SR

2836-2023

č. konania: 2836-2023

č. rozhodnutia: 243/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 21.07.2023

dátum ukončenia konania: 08.09.2023

dátum aktualizácie: 12.09.2023

Prílohy:

2836-2023_SpravneKonanie_2836-2023_Formulár_SpK_2836-2023_12_09_2023v02.pdf
2836-2023_Žiadosť JAVYS anonymizovaná.pdf
2836-2023_Rozhodnutie_243_2023_R243_2023 final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023