Úradná tabuľa ÚJD SR

2833-2024

č. konania: 2833-2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 19.06.2024

dátum aktualizácie: 11.07.2024

Prílohy:

2833-2024_SpravneKonanie_2833-2024_FoZ SpK_00_2833_2024_VUJE.pdf
2833-2024_Žiadosť_VUJE_2833_2024.pdf

Aktualizácia: 11.07.2024