Úradná tabuľa ÚJD SR

2830-2023

č. konania: 2830-2023

č. rozhodnutia: 252/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.07.2023

dátum ukončenia konania: 29.08.2023

dátum aktualizácie: 04.09.2023

Prílohy:

2830-2023_SpravneKonanie_2830-2023_(3) Formulár o zverejnení SpK 2830_rev.03.pdf
2830-2023_(5) Návrh rozhodnutia SpK 2830.pdf
2830-2023_ÚJD SR 2830-2023, žiadosť,lokalita MO34 (2).pdf
2830-2023_Rozhodnutie_252_2023_Rozhodnutie_252_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023