Úradná tabuľa ÚJD SR

2825-2023

č. konania: 2825-2023

č. rozhodnutia: 287/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.07.2023

dátum ukončenia konania: 28.09.2023

dátum aktualizácie: 02.10.2023

Prílohy:

2825-2023_SpravneKonanie_2825-2023_Zv. inf. - Spis č. 2825-2023_rev. 03 z 2.10.2023.pdf
2825-2023_SE_01296_009141_2023_Ga_anonymizov.002.pdf
2825-2023_Rozhodnutie_287_2023_Rozhodnutie_287_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023