Úradná tabuľa ÚJD SR

2822-2023

č. konania: 2822-2023

č. rozhodnutia: 315/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 20.07.2023

dátum ukončenia konania: 09.11.2023

dátum aktualizácie: 13.11.2023

Prílohy:

2822-2023_SpravneKonanie_2822-2023_Formulár o zverejnení SpK 2822.pdf
2822-2023_Anonymizovanie SpK 2822.pdf
2822-2023_Rozhodnutie_315_2023_Rozhodnutie_315_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023