Úradná tabuľa ÚJD SR

2821-2023

č. konania: 2821-2023

č. rozhodnutia: 292/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 20.07.2023

dátum ukončenia konania: 05.10.2023

dátum aktualizácie: 18.10.2023

Prílohy:

2821-2023_SpravneKonanie_2821-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2821-2023 rev 03.002.pdf
2821-2023_SE_01291_009070_2023_Mc-anonymizovaná.pdf
2821-2023_Rozhodnutie_292_2023_Rozhodnutie_292_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023