Úradná tabuľa ÚJD SR

2816-2024

č. konania: 2816-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 17.06.2024

dátum aktualizácie: 20.06.2024

Prílohy:

2816-2024_SpravneKonanie_2816-2024_(3) Formulár o zverejnení SpK 2816_2024.pdf
2816-2024_(2) SE_00001_008163_2024_UJD_14.06.2024_ANONYM.pdf
2816-2024_(4) Oznámenie o začatí správneho konania 2816_2024.pdf

Aktualizácia: 20.06.2024