Úradná tabuľa ÚJD SR

2814-2024

č. konania: 2814-2024

č. rozhodnutia: 310/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 17.06.2024

dátum ukončenia konania: 19.07.2024

dátum aktualizácie: 19.07.2024

Prílohy:

2814-2024_SpravneKonanie_2814-2024_SPK 2814-2024 formulár 03.pdf
2814-2024_SPK 2814-2024 žiadost AN.pdf
2814-2024_Rozhodnutie_310_2024_Rozhodnutie_310_2024.pdf

Aktualizácia: 19.07.2024