Úradná tabuľa ÚJD SR

28-2024

č. konania: 28-2024

č. rozhodnutia: 183/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.12.2023

dátum ukončenia konania: 19.04.2024

dátum aktualizácie: 22.04.2024

Prílohy:

28-2024_SpravneKonanie_28-2024_Formulár SpK 28-2024_rev. 01.pdf
28-2024_List SE_01762_016119_2023_AA.anonym.pdf
28-2024_Rozhodnutie_183_2024_rozhodnutie.183_2024.pdf

Aktualizácia: 22.04.2024