Úradná tabuľa ÚJD SR

2788-2022

č. konania: 2788-2022

č. rozhodnutia: 250/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.07.2022

dátum ukončenia konania: 24.09.2022

dátum aktualizácie: 26.09.2022

Prílohy:

2788-2022_SpravneKonanie_2788-2022_Ukončenie SpK 2788_2022rev02.pdf
2788-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_025138 UJD 15.07.2022.pdf
2788-2022_Rozhodnutie_250_2022_Rozhodnutie 250_2022_6577_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023