Úradná tabuľa ÚJD SR

2772-2022

č. konania: 2772-2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 15.07.2022

dátum aktualizácie: 27.07.2022

Prílohy:

2772-2022_SpravneKonanie_2772-2022_Zverejňovanie informácií - SpK rev 00 č. UJD SR 2772-2022.pdf
2772-2022_Prerušenie 202_2022_GrOt_eR.pdf
2772-2022_SE_2022_024773_Ďu-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022