Úradná tabuľa ÚJD SR

2763-2022

č. konania: 2763-2022

č. rozhodnutia: 229/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 14.07.2022

dátum ukončenia konania: 27.08.2022

dátum aktualizácie: 30.08.2022

Prílohy:

2763-2022_SpravneKonanie_2763-2022_SPK 2763-2022 formulár 02.pdf
2763-2022_SPK 2763-2022 žiadosť AN.pdf
2763-2022_Rozhodnutie_229_2022_R229_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023