Úradná tabuľa ÚJD SR

2762-2022

č. konania: 2762-2022

č. rozhodnutia: 242/2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 14.07.2022

dátum ukončenia konania: 12.09.2022

dátum aktualizácie: 12.09.2022

Prílohy:

2762-2022_SpravneKonanie_2762-2022_Ukonče SpK 2762_2022rev02.pdf
2762-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_024782_Ga.pdf
2762-2022_Rozhodnutie_242_2022_E Rozhodnutie 242_2022_6311_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023