Úradná tabuľa ÚJD SR

2762-2022

č. konania: 2762-2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 14.07.2022

dátum aktualizácie: 19.07.2022

Prílohy:

2762-2022_SpravneKonanie_2762-2022_Začiatok SpK 2762_2022rev00.pdf
2762-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_024782_Ga.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022