Úradná tabuľa ÚJD SR

2761-2022

č. konania: 2761-2022

č. rozhodnutia: 219/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.07.2022

dátum ukončenia konania: 02.09.2022

dátum aktualizácie: 05.09.2022

Prílohy:

2761-2022_SpravneKonanie_2761-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2761-2022 r.02 .pdf
2761-2022_SE_2022_023068 UJD 11.07.2022.pdf
2761-2022_Rozhodnutie_219_2022_Rozhodnutie_219_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023