Úradná tabuľa ÚJD SR

2761-2022

č. konania: 2761-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.07.2022

dátum aktualizácie: 21.07.2022

Prílohy:

2761-2022_SpravneKonanie_2761-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2761-2022 r.00 .pdf
2761-2022_SE_2022_023068 UJD 11.07.2022.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022