Úradná tabuľa ÚJD SR

2760-2022

č. konania: 2760-2022

č. rozhodnutia: 254/2022 P

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 15.07.2022

dátum ukončenia konania: 19.09.2022

dátum aktualizácie: 23.09.2022

Prílohy:

2760-2022_SpravneKonanie_2760-2022_Spk 2760_2022 II stupen k 1903-2022 rev. 03.pdf
2760-2022_Rozhodnutie_254_2022 P_Druhostupňove rozhodnutie pokuta_254_2022_P_14_09_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023