Úradná tabuľa ÚJD SR

2760-2022

č. konania: 2760-2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 15.07.2022

dátum aktualizácie: 15.07.2022

Prílohy:

2760-2022_SpravneKonanie_2760-2022_Spk 2760_2022 II stupen k 1903-2022 rev. 01.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022