Úradná tabuľa ÚJD SR

2756-2024

č. konania: 2756-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.06.2024

dátum aktualizácie: 10.07.2024

Prílohy:

2756-2024_SpravneKonanie_2756-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver00_Júl2024.pdf
2756-2024_AN_SE_00001_007831_2024_UJD_10.06.2024.pdf

Aktualizácia: 10.07.2024