Úradná tabuľa ÚJD SR

2755-2024

č. konania: 2755-2024

č. rozhodnutia: 308/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.06.2024

dátum aktualizácie: 01.07.2024

Prílohy:

2755-2024_SpravneKonanie_2755-2024_SPK 2755-2024 formulár 02.pdf
2755-2024_SPK 2755-2024 žiadost AN.pdf
2755-2024_Rozhodnutie_308_2024_Rozhodnutie_308_2024.pdf

Aktualizácia: 01.07.2024