Úradná tabuľa ÚJD SR

2754-2024

č. konania: 2754-2024

č. rozhodnutia: 297/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.06.2024

dátum ukončenia konania: 12.07.2024

dátum aktualizácie: 12.07.2024

Prílohy:

2754-2024_SpravneKonanie_2754-2024_SPK 2754-2024 formulár 03.pdf
2754-2024_SPK 2754-2024 žiadost AN.pdf
2754-2024_Rozhodnutie_297_2024_Rozhodnutie_297_2024.pdf

Aktualizácia: 12.07.2024