Úradná tabuľa ÚJD SR

2753-2024

č. konania: 2753-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.06.2024

dátum aktualizácie: 12.06.2024

Prílohy:

2753-2024_SpravneKonanie_2753-2024_Zverejňovanie informácií - SpK rev 00 č. UJD SR 2753-2024.pdf
2753-2024_SE_00001_007832_2024-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 12.06.2024