Úradná tabuľa ÚJD SR

2740-2024

č. konania: 2740-2024

č. rozhodnutia: 278/2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 10.06.2024

dátum ukončenia konania: 13.06.2024

dátum aktualizácie: 14.06.2024

Prílohy:

2740-2024_SpravneKonanie_2740-2024_Formulár SpK 2740-2024_rev. 00.pdf
2740-2024_list SE_00891_007621_2024_anonym.pdf
2740-2024_Rozhodnutie_278_2024_R_278_2024.pdf

Aktualizácia: 14.06.2024