Úradná tabuľa ÚJD SR

2738-2024

č. konania: 2738-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 07.06.2024

dátum aktualizácie: 11.06.2024

Prílohy:

2738-2024_SpravneKonanie_2738-2024_Formulár SpK 2738-2024_rev. 00.pdf
2738-2024_list SE_00890_007629_2024_Ga anonym.pdf
2738-2024_UradnyList_5263_2024.pdf

Aktualizácia: 11.06.2024