Úradná tabuľa ÚJD SR

2735-2022

č. konania: 2735-2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 12.07.2022

dátum aktualizácie: 11.08.2022

Prílohy:

2735-2022_SpravneKonanie_2735-2022_FoZ SpK_00_2735_2022_VUJE.pdf
2735-2022_Žiadosť_VUJE_2735_2022.pdf

Aktualizácia: 11.08.2022