Úradná tabuľa ÚJD SR

2735-2022

č. konania: 2735-2022

č. rozhodnutia: 271/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 12.07.2022

dátum ukončenia konania: 26.10.2022

dátum aktualizácie: 28.10.2022

Prílohy:

2735-2022_SpravneKonanie_2735-2022_FoZ SpK_01_2735_2022_VUJE.pdf
2735-2022_Žiadosť_VUJE_2735_2022.pdf
2735-2022_Rozhodnutie_271_2022_Rozhodnutie_7591_271_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023