Úradná tabuľa ÚJD SR

2734-2022

č. konania: 2734-2022

č. rozhodnutia: 238/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 12.07.2022

dátum ukončenia konania: 07.09.2022

dátum aktualizácie: 16.09.2022

Prílohy:

2734-2022_SpravneKonanie_2734-2022_FoZ SpK_02_2734_2022_VUJE.pdf
2734-2022_Žiadosť_VUJE_2734_2022.pdf
2734-2022_Rozhodnutie_238_2022_Rozhodnutie_6248_238_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023