Úradná tabuľa ÚJD SR

2725-2024

č. konania: 2725-2024

č. rozhodnutia: 316/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 06.06.2024

dátum aktualizácie: 09.07.2024

Prílohy:

2725-2024_SpravneKonanie_2725-2024_Formulár o zverejnení SpK_2725-2024_rev.02_9.7.2024.pdf
2725-2024_žiadosť_anonymizovaná.pdf
2725-2024_Rozhodnutie_316_2024_Rozhodnutie_316_2024.pdf

Aktualizácia: 09.07.2024