Úradná tabuľa ÚJD SR

2720-2024

č. konania: 2720-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 06.06.2024

dátum aktualizácie: 10.06.2024

Prílohy:

2720-2024_SpravneKonanie_2720-2024_(3) Formulár o zverejnení SpK 2720_2024.pdf
2720-2024_(4) Oznámenie o začatí správneho konania 2720_2024.pdf
2720-2024_(1) SE_00001_007284_2024_UJD_05.06.2024_ANONYM.pdf

Aktualizácia: 10.06.2024