Úradná tabuľa ÚJD SR

2718-2023

č. konania: 2718-2023

č. rozhodnutia: 241/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 06.07.2023

dátum ukončenia konania: 11.07.2023

dátum aktualizácie: 25.09.2023

Prílohy:

2718-2023_SpravneKonanie_2718-2023_Spk ÚJD SR 2718-2023_rev.01.pdf
2718-2023_L_5579_2023.pdf
2718-2023_ziadost.pdf
2718-2023_Rozhodnutie_241_2023_R214_2023_MeMi.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023