Úradná tabuľa ÚJD SR

2713-2024

č. konania: 2713-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 05.06.2024

dátum aktualizácie: 10.06.2024

Prílohy:

2713-2024_SpravneKonanie_2713-2024_FoZ SpK_00_2713_2024_SE.pdf
2713-2024_Žiadosť_SE_2713_2024.pdf

Aktualizácia: 10.06.2024