Úradná tabuľa ÚJD SR

2710-2023

č. konania: 2710-2023

č. rozhodnutia: 245/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 06.07.2023

dátum ukončenia konania: 19.08.2023

dátum aktualizácie: 21.08.2023

Prílohy:

2710-2023_SpravneKonanie_2710-2023_(5.4) Formulár o zverejnení SpK 2710.pdf
2710-2023_(4) Anonymizovanie SpK 2710.pdf
2710-2023_Rozhodnutie_245_2023_Rozhodnutie 245-2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023