Úradná tabuľa ÚJD SR

2703-2024

č. konania: 2703-2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 04.06.2024

dátum aktualizácie: 06.06.2024

Prílohy:

2703-2024_SpravneKonanie_2703-2024_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 2703-2024rev. 00.pdf
2703-2024_L_5023.pdf
2703-2024_žiadosť č. SE_00885_0075382_2024.pdf
2703-2024_ZS.pdf

Aktualizácia: 06.06.2024