Úradná tabuľa ÚJD SR

27-2024

č. konania: 27-2024

č. rozhodnutia: 120/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.12.2023

dátum ukončenia konania: 22.03.2024

dátum aktualizácie: 26.03.2024

Prílohy:

27-2024_SpravneKonanie_27-2024_Formulár SpK 27-2024_rev. 03.pdf
27-2024_SE_01759_016081_2023_Ga.anoym.pdf
27-2024_Rozhodnutie_120_2024_Rozhodnutie_120_2024.pdf

Aktualizácia: 26.03.2024