Úradná tabuľa ÚJD SR

2694-2023

č. konania: 2694-2023

č. rozhodnutia: 279/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.07.2023

dátum ukončenia konania: 19.09.2023

dátum aktualizácie: 26.09.2023

Prílohy:

2694-2023_SpravneKonanie_2694-2023_Zv. inf. - Spis č. 2694-2023_rev. 03 z 26.9.2023.pdf
2694-2023_SE_00082_008526_2023 UJD 30.06.2023k_anonymizov.pdf
2694-2023_Rozhodnutie_279_2023_Rozhodnutie_279_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023