Úradná tabuľa ÚJD SR

2693-2023

č. konania: 2693-2023

č. rozhodnutia: 276/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.07.2023

dátum ukončenia konania: 15.09.2023

dátum aktualizácie: 26.09.2023

Prílohy:

2693-2023_SpravneKonanie_2693-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2693-2023 rev 04.pdf
2693-2023_SE_00082_010007_2023-anonymizovaná-doplnenie_podania.pdf
2693-2023_SE_00082_008493_2023-anonymizovaná.pdf
2693-2023_Rozhodnutie_276_2023_Rozhodnutie_276_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023