Úradná tabuľa ÚJD SR

2692-2023

č. konania: 2692-2023

č. rozhodnutia: 237/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 03.07.2023

dátum ukončenia konania: 10.08.2023

dátum aktualizácie: 10.08.2023

Prílohy:

2692-2023_SpravneKonanie_2692-2023_(5.4) Formulár o zverejnení SpK 2692.pdf
2692-2023_(4) Anonymizovanie SpK 2692.pdf
2692-2023_Rozhodnutie_237_2023_Rozhodnutie_237_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023