Úradná tabuľa ÚJD SR

2689-2022

č. konania: 2689-2022

č. rozhodnutia: 206/2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 01.07.2022

dátum ukončenia konania: 03.09.2022

dátum aktualizácie: 05.09.2022

Prílohy:

2689-2022_SpravneKonanie_2689-2022_SpK_2689_2022_ver_02_05_SEP_2022.pdf
2689-2022_SE_2022_023094_PJ_ziadosť o schálenie OZ 18_2022_EBO_EMO-TZ Ano_.pdf
2689-2022_Rozhodnutie_206_2022_UJD SR_Rozhodnutie_206_2022_2689_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023