Úradná tabuľa ÚJD SR

2686-2024

č. konania: 2686-2024

účastník konania: RÚVZ PB

dátum začiatku konania: 31.05.2024

dátum aktualizácie: 07.06.2024

Prílohy:

2686-2024_SpravneKonanie_2686-2024_Formulár o zverejnení SpK 2686-2024 aktualizácia 00 zo dňa 6.6.2024.pdf
2686-2024_49202024_.pdf

Aktualizácia: 07.06.2024