Úradná tabuľa ÚJD SR

2671-2024

č. konania: 2671-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 29.05.2024

dátum aktualizácie: 05.06.2024

Prílohy:

2671-2024_SpravneKonanie_2671-2024_Formulár k SpK UJD SR č. 2671-2024 rev.00.pdf
2671-2024_L_5086_2024 Oznámenie o začatí konania.pdf
2671-2024_Žiadosť k SpK 2671-2024 anonymizovana.pdf

Aktualizácia: 05.06.2024