Úradná tabuľa ÚJD SR

2666-2023

č. konania: 2666-2023

č. rozhodnutia: 233/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 30.06.2023

dátum ukončenia konania: 08.08.2023

dátum aktualizácie: 08.08.2023

Prílohy:

2666-2023_SpravneKonanie_2666-2023_SPK 2666-2023 formulár 03.pdf
2666-2023_SPK 2666-2023 ziadost AN.pdf
2666-2023_Rozhodnutie_233_2023_Rozhodnutie_233_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023